Category: Kinh tế

Bình Dương thí điểm cấm xe theo tuyến, theo giờ để chống kẹt xe

Bình Dương thí điểm cấm xe theo tuyến, theo giờ để chống kẹt xe

Từ quý 3/2021, Bình Dương sẽ triển khai thí điểm việc cấm xe theo giờ, [...]
2 / 2 POSTS